Index Organizare Legislatie Formulare Securitate si Sanatate in Munca Relatii de Munca Contact
 
 

 

 

Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov

este organul de specialitate al administratiei publice locale, aflat Ón subordinea Inspectiei Muncii prin care se exercita pe teritoriul judetului Brasov, atributii de autoritate de stat Ón domeniul muncii, relatiilor de muncã , securitãtii si sanatatii Ón munca.

Scopul existentei ITM Brasov este urmarirea indeplinirii obligatiilor legale si respectarea legislatiei muncii de catre angajatorii din sectorul public, mixt, privat precum si alte categorii de angajatori.

Organizarea si functionarea Inspectoratelor Teritoriale de Munca sunt reglementate de Legea nr.108/1999 cu modificãrile si reglementãrile ulterioare si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin HGR nr.767/1999. 

Colaborati cu noi !

Ne puteti gasi la telefoanele si adresa de mai jos. Va rugam sa ne sesizati in legatura cu cazurile de muncã "la negru" pe care le cunoasteti (in judetul Brasov) si la adresa de e-mail muncalanegru@itmbrasov.ro

       Telefon   0268/475592 ; 0268/413224 ; 0268/472200

        FAX        0268/475592 ; 0268/413224 ; 0268/472200

        Adresa   Brasov, str. Ion Ratiu nr. 17

        e-mail :           itmbrasov@itmbrasov.ro

        Webmaster : informatica@itmbrasov.ro 

INSPECTIA MUNCII

        Adresa   Bucuresti, Str.Matei Voievod nr.14 Sector 2

        Telefon   021/3027030 ;  021/3027054

        Adresa web : www.inspectmun.ro

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

       Adresa    Bucuresti, str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 Sectorul 1

       Telefon   021/3136267 ;  021/3158556

       Adresa web :  www.mmuncii.ro